CONCLUSIONS DEL 8È CONGRÉS DE CONFRARIES DE SETMANA SANTA DE CATALUNYA, A VALLS, FEBRER DEL 2017

Per fer més sòlida la identitat de les Confraries en el present:
-Ser més coneixedors de la història de la Confraria, recollir la documentació del passat, guardar la documentació del present (audiovisual i escrita)… Així es podrà ser més fidel als seus orígens, i, en tot cas, deixar constància per al futur.

-Fer un esforç conjunt per fixar millor els objectius de la Confraria, d’acord amb els seus Estatuts, definint el que vol ser. Després assenyalar com avançar en la consecució d’aquests objectius.

-Fer-se un lloc en la ciutat, tot aconseguint el seu reconeixement cívic, afermant la seva pròpia identitat i presentant un programa d’activitats, durant tot l‘any, que, a més de ser de l’interès dels ciutadans, estiguin d’acord amb els objectius dels seus Estatuts.

-Desenvolupar la solidaritat dels confrares i del conjunt de la Confraria (per ser fidels amb els seus orígens i per respondre a les necessitats socials actuals), amb una activitat pròpia, si és possible, i sempre col·laborant amb les entitats solidàries de la ciutat, sobretot amb les de les parròquies.

-Insistir que els confrares participin en les celebracions litúrgiques de la Setmana Santa, de les quals són complement, no substitució, les manifestacions de religiositat popular al carrer.

Per afrontar els reptes de futur que tenen plantejades les Confraries
-Entroncar amb les noves generacions i amb seva sensibilitat, tant pel que fa als sentiments religiosos com amb el seu sentit solidari (manifestada segurament de manera diferent de la dels grans).

-Buscar maneres de comunicar el missatge del sentit cristià del sofriment i de la mort a les persones i col·lectius sofrents, per causa de la injustícia o per causa de malaltia i dels contratemps de la vida (ja que traiem al carrer les representacions dels misteris de la passió i mort del Senyor).

-Fer passos en la vinculació a la parròquia de referència amb iniciatives concretes (participació en el Consell, fent-se present en la vida, les activitats i els serveis de la parròquia, superant el desconeixement i els prejudicis que hi pugui haver, procurant que el rector i els preveres de la parròquia siguin els consiliaris de les confraries, etc.)

Així afavorim el sentit de pertinença a la parròquia i a l’Església.

-Organitzar de forma periòdica la formació dels confrares, que sigui la base més important per motivar la seva participació en els actes de la Confraria, per anar descobrint el sentit autèntic de la religiositat popular, per anar activant el testimoniatge que els correspon pel fet de pertànyer a una entitat religiosa.

(Aquesta darrera conclusió no ha estat mencionada per cap ponència)

-Connectar amb cristians catòlics provinents d’altres cultures (especialment els llatinoamericans) per intentar conèixer les seves formes de pietat, i veure si les podem assumir i ajudar a sumar a les nostres, tot des del respecte de les seves formes i de la seva situació social.