Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes del Col·legi Pare Claret

Vesta:

Negre amb estola granat, cinturó negre, cua, coll d’ales blanc, guants negres i sabates negres. Els aspirants van vestits igual però amb valona granat (en lloc de l’estola) i guants blancs.

Logotip:

Sobre un fons vermell, un medalló partit en quatre parts partits per una creu i una flama. Té la llegenda següent: “Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes Col·legi Claret, 1950”.

Insígnies:

Medalla amb el logotip.

Bandera:

Tela vermella amb la imatge de la insígnia de la Confraria, amb la llegenda “Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes Col·legi Claret, 1950”.

Guió:

Tela vermella amb serrell daurat, on hi ha brodada la insígnia de la Confraria i la inscripció “Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes Col·legi Claret, 1950”.

 Notes històriques:

La Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes del Col·legi Claret, va ser fundada a Valls el 7 de març de 1950. Aquest mateix any ja va sortir en processó, per aquest motiu la seva Junta va adquirir les figures del primer misteri que va tenir, aquestes van procedir de les Indústries Olotines. El pas va ser batejat amb el títol de “Simó Cirineu ajudant Jesús en el camí del calvari”.

L’any 1956, la mateixa Confraria va estrenar un segon misteri anomenat “Jesús troba la seva mare camí del calvari”. Aquesta obra de talla policromada fou encarregada i executada per l’escultor Josep Busquets i Òdena, amb la col·laboració de Joan Serafini i Masdéu a la policromia.

La Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes del Col·legi Claret, fou una de les més emblemàtiques i nombroses de l’època, comptant amb 150 confrares en actiu.

La Confraria amb la represa de la processó del Divendres Sant i amb el mateix esperit de participació tant espiritual com religiós es va sumar a la recuperació de la Setmana Santa vallenca, donant així nova vida i continuïtat a la Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes del Col·legi Claret.

L’any 2007 van estrenar guió i van ser invitats per la Confraria de Jesús de l’Amargura de Reus a prendre part a la processó del Prendiment del Dimecres Sant. Des d’aleshores una representació de l’entitat, els confrares majors amb alguns altres membres, hi desfilen anualment. Aquesta relació es va oficialitzar amb la signatura d’un document d’apropament i amistat l’any 2011.

La Confraria organitza diverses activitats dins del Col·legi Claret, com conferències o concursos de dibuix.

Aquesta Confraria està vinculada a la Parròquia de la Mare de Déu del Lledó.

Presidents: Josep Mª Martínez i Augustench (2003-2006) i Jordi Peris i Gomà (2007-fins a l’actualitat).