Germandat de la Crucifixió

Vesta:

Negre amb doble màniga, folrada amb roba blanca i escapulari blanc amb l’escut de la germandat brodat, cinturó negre, cua, coll d’ales blanc, guants negres i sabates negres. Els aspirants porten guants blancs.

Logotip:

De forma oval. Una creu blanca sobre un paisatge, tot encerclat per una corona d’espines. Realitzat per l’artista vallenc Pere Queralt i Fargas.

Insígnies:

Botó de plata amb l’escut de la germandat.

Guió:

Tela negre amb serrell platejat, on hi ha brodat l’escut que tenia la germandat abans de la Guerra Civil.

 Notes històriques:

La Germandat de la Crucifixió té les seves arrels en el segle XVIII o abans. No es disposa de la data de la seva fundació. Antigament tenia el nom de “Com claven Jesús a la Creu”. Tenia també el nom vulgar de “La Carretada”, donada la gran dimensió del misteri i del nombre crescut d’imatges.

Els documents de l’entitat van desaparèixer a la revolució de 2 d’octubre de 1869. El 1870, en el Capítol General es van redactar uns nous Estatuts o Reglament. L’any 1893 l’entitat es va dissoldre i el misteri es va dipositar als magatzems de l’arxiprestal de Sant Joan, fins al 1913 en que els jaumistes, van donar nova vida a la Germandat de la Crucifixió. Es va restaurar i van concórrer a la Processó del Sant Enterrament de 1913. Als anys vint s’hi van incorporar membres de la Congregació Mariana.

Antigament participaven a la processó del Dijous Sant però, a partir de 1912, després de la reestructuració processional, ho faran a la del Divendres Sant.  Des de 1913 fins a 1931, la Germandat va assistir a la processó del Sant Enterrament. Al Capítol de 1931, i degut al mal estat del misteri, es va acordar construir-ne un de nou. L’encàrrec es va fer al notable escultor vallenc resident a Barcelona, Anselm Nogués i Garcia.

Els anys 1932, 1933 i 1934 no es va celebrar la Processó del Divendres Sant. L’any 1935 es va organitzar la mateixa i hi va assistir la germandat amb el nou misteri, que va resultar una obra perfecta. Però va durar poc temps ja que a la revolta de 1936 es va destruir totalment.

Al finalitzar la Guerra Civil l’any 1939, els components de la germandat, fins que la situació econòmica els hi va permetre, varen encarregar un nou misteri a l’Escola del Treball de la ciutat de Valls. Sota la direcció de l’escultor vendrellenc Joan Borrull i Soler, professor d’escultura del centre, i amb la participació dels alumnes Ignasi Ferré i Cabré, Pere Benaiges i Buyó, i Joan Ferré i Briansó, es va construir l’actual misteri de la germandat. La carrossa fou feta per la classe de fusteria del professor Magí Ferrando i Canela, i pel que fa a la de mecànica pel professor Joan Güell i Bonet.

El misteri de la Crucifixió representa el moment de crucificar Jesús a la muntanya del Gòlgota. Inclou la imatge del Crist, un soldat dempeus fent guàrdia i dos jueus crucificant-lo. El rostre d’aquests botxins ha donat peu a la popular expressió vallenca “Ets més lleig que un jueu de la Carretada”.

El diumenge de Rams de 1949, després dels oficis litúrgics propis del dia, i amb assistència d’autoritats, va ser beneït i entregat a la Germandat. En van ser padrins Francesc Català i Rodón i la seva esposa Dolors Plana i Saperas. L’any 1949 va assistir, per primera vegada, a la processó.

Des de l’any 1975, amb una Junta nova, fins a l’any 1979, van participar a la processó alumnes de l’Escola de Mestratge i del Col·legi Baltasar Segú. A més, trauran el misteri del Sant Crist de Lepant, ja que la seva germandat no desfilava des del 1968.

L’any 2003 es reorganitzarà de nou i es faran uns nous Estatuts. També es farà l’estandard, el qual serà donat per la família Rovira – Garriga a l’entitat, amb l’objectiu de presidir tots els seus actes i obrir la comitiva de germans a la processó del Sant Enterrament.

La Germandat de la Crucifixió, des del 2003, ha entregat sis títols de germà d’honor de l’entitat, al Sr. Pere Benaiges i Buyó, i al Sr. Ignasi Ferré i Cabré, pel fet d’haver participat de forma activa, quan eren alumnes de l’Escola del Treball, en l’execució de l’actual misteri de la Germandat; a la Sra. Teresa Trilla i Ferré, i la Sra. Laura Oliva i Palau, per la restauració del misteri executada l’any 2003, per la participació i entrega de forma desinteressada, any rere any, en la neteja i adequació del misteri abans de Setmana Santa; finalment, al Sr. Ramon Solé i Martí, i l’empresa Merca-Cars S.C.P, per la remodelació mecànica del xassis del misteri l’any 2017.

La germandat participa activament en tots els actes organitzats durant la Setmana Santa, tant els conjunts de totes les germandats i confraries, com també en aquells en els quals està convidada. A més, anualment organitza un seguit d’actes de caràcter intern pels germans de l’entitat. També es fa present en actes de caràcter local, com a la processó del Corpus Christi i la processó de la Mare de Déu de la Candela, per les Festes Decennals. Així mateix col·labora amb la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, en l’organització de la festivitat de la Mare de Déu; i d’una forma molt especial, l’any 2014 va impulsar la recuperació d’un seguit d’actes per la festivitat de la Mare de Déu del Carme.

L’any 2022, en el marc de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela 2021+1, la Germandat de la Crucifixió va presentar i beneir la nova bandera. Van exercir com a padrins d’aquesta el Sr. Pol Montserrat i Rovira i la Sra. Àngels Quero i Pedrazas.

A més, participa de forma activa a totes les trobades que es realitzen amb les confraries i germandats de Setmana Santa d’arreu de Catalunya, fomentant així l’esperit de confraternitat entre totes elles.

Presidents: Josep Maria Rovira Garriga (2003-2018) i Jordi Gasque i Garcia (2018-fins a l’actualitat).
Correu electrònic: germandatcrucifixio@hotmail.com