Germandat del Sant Crist de l’Església de Sant Joan

Vesta:

Negre amb doble màniga, amb l’interior lila, caputxa, folrada per la part interna lila, cinturó negre, cua, coll d’ales, guants negres i sabates negres. Els aspirants van amb guants blancs i sense cua.

Logotip:

Fotografia del Sant Crist sobre un fons del campanar de la parròquia de Sant Joan rematat per una flama, i la inscripció “Germandat Sant Crist de Sant Joan Valls”.

Insígnies:

Sant Crist cosit a la part del cor.

Bandera:

Tela de color negre, amb la inscripció “Germandat del Sant Crist de Sant Joan” i la data de fundació, 1638, amb números romans al davant; i al darrera, les inscripcions següents: “Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, primera meitat segle XV; Confraria del Crucifix, segona meitat segle XV; Confraria del Sant Crist 1554”. Tot brodat amb plata i ribet del mateix color. I coronada amb una creu.

Guió infantil:

Bandera de tela negre, sense cap inscripció, amb ribet de plata, coronada amb una creu.

 Notes històriques:

L’origen de la Germandat del Sant Crist es remunta a la segona meitat dels segle XV, quan es funda la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. A finals d’aquest segle es va crear la del Crucifix, amb el mateix objectiu de la veneració de la santa imatge. L’any 1554 les dues en van unir en una sola, l’antecessora de l’actual germandat. Quan es construí la nova església de Sant Joan se li va atorgar una capella pròpia. L’any 1638 el papa Urbà VIII li va concedir un jubileu i una carta de germandat, i l’arquebisbe de Tarragona, l’any 1666, vuitanta dies d’indulgència a tots els fidels que resessin un parenostre i un avemaria davant la imatge del Sant Crist. Tenia instituït el caràcter de mutualista, a més del pietós.

Els primers estatuts coneguts són de l’any 1680. El 1840 la Germandat va ser reorganitzada; des d’aleshores i fins a l’any 1979 va tenir una vida activa. Fins i tot durant la Guerra Civil, en la clandestinitat, va elegir el 1937 els seus procuradors.

Antigament desfilava en les processons del Diumenge de Rams i del Dijous Sant, però amb la reforma efectuada l’any 1912 va passar a fer-ho només el Divendres Sant. També participava en les processons de rogatives, en les quals anaven amb vesta i cogulla, i acompanyava als reus de mort en la seva execució i sepultura. Des de finals del segle XIX, a petició de l’Ajuntament, participa en les celebracions del Dijous i Divendres Sant, per col·locar i retirar el Santíssim Sagrament del Monument. Una activitat que mantindrà activa més enllà de l’any 1979, gràcies a la perseverança de diversos germans, especialment de Josep Rull i Adserà.

Es reorganitza de nou l’any 2003. Actualment, a més de participar en la processó del Sant Enterrament, es farà càrrec del Via Crucis del Diumenge de Rams, es present als oficis del Dijous Sant, amb l’ofrena del ciri pasqual i l’acompanyament del Santíssim al monument, i del Divendres Sant, amb la seva imatge titular, ambdós amb la vesta reglamentària; a la tarda del Divendres Sant organitza la baixada del Sant Crist des de l’altar major a l’entrada de l’església acompanyat dels Armats. Així mateix, fora de la Setmana Santa, organitza diferents activitats, com les festes de l’aspirantat  i de la Santa Creu. També participa en la trobada de portants del Sant Crist a Lleida (2005), Cabra del Camp (2009), Vilafranca del Penedès (2011), Sant Sadurní (2012) i Ripollet (2013) L’any 2014 és el responsable d’organitzar la XIX Trobada de Portants de Catalunya a Valls. Finalment, l’any 2015 col·labora en el Via Crucis nocturn del Dimarts Sant, organitzat per l’Arxiprestat de l’Alt Camp.

D’altra banda, l’any 2006 va restaurar la seva capella, a l’església de Sant Joan. 

Presidents: Miqual Ugal i Pinent (2003-2005), Ferran Parés i Farré (2006-2008), Joan Papell i Tardiu (2009-2011), Carles Grau i Costas (2012-2015), Roger Hernández i Mateu (2016-2020) i Rosa Farré Targa (2020-fins a l’actualitat).