Misteri de la Crucifixió de Jesús

Germandat de la Crucifixió 

La Germandat de la Crucifixió té les seves arrels en el segle XVIII o abans. Ha tingut diverses refundacions al llarg de la seva història. Antigament tenia el nom de «Com claven a Jesús en la creu». Segons Baltasar Segú, la seva documentació va desaparèixer en la revolta de l’any 1869. L’any 1870 van acordar redactar uns nous estatuts, en els quals quedaven ben definides la seva doble missió: la pietosa, la participació a la processó, i l’assistencial, la de socórrer als membres de l’entitat. La Germandat va desaparèixer l’any 1893.

L’any 1912 els Jaumistes es van comprometre a treure de nou el misteri, sense continuar la tasca assistencial que també li era pròpia. I els anys vint s’hi van incorporant membres de la Congregació Mariana.

Antigament participaven a la processó del Dijous Sant però a partir del 1912, després de la reestructuració processional, ho faran a la del Divendres.

L’any 1931 van encarregar un nou misteri a l’escultor vallenc Anselm Nogués, estrenat l’any 1935 i destruït, com el més antic, l’any 1936.

Després de la guerra es va reorganitzar. En un primer moment sortien acompanyant altres misteris, però l’any 1948 en van encarregar un de nou a l’Escola del Treball, estrenat l’any següent.

L’any 1973 va deixar d’assistir a la processó, però l’any 1975, amb l’impuls donat a la desfilada, i després de buscar un nou responsable, Josep M. Rovira Garriga, tornarà a sortir, amb la incorporació d’alumnes de l’Escola del Treball i de l’escola Baltasar Segú. Trauran de nou el seu misteri, fins l’any 1979, i el del Crist de Lepant, ja que la seva germandat ja no desfilava.

L’any 2003 es reorganitzarà i es redactaran uns nous estatuts. També es farà el guió, pagat i donat per la família Rovira Garriga a l’entitat, amb l’objectiu de presidir tots els seus actes i obrir la comitiva de germans a la Processó del Sant Enterrament.

L’entitat participa activament a tots els actes organitzats per la Setmana Santa, tant els conjunts de totes les Germandats i Confraries, com també en aquells en els quals esta convidada, organitzats per altres Germandats i Confraries. A més, anualment organitza un seguit d’actes de caràcter intern pels germans de l’entitat. També es fa present en actes de caràcter local, com a la Processó del Corpus i la Processó de la Mare de Déu de la Candela, per les Festes Decennals. Així mateix col·labora amb la Congregació de la Mare de Déu de Montserrat, en l’organització de la festivitat de la Mare de Déu; i d’una forma molt especial, l’any 2014 va impulsar la recuperació d’un seguit d’actes per la festivitat de la Mare de Déu del Carme.

Crucifiquen Jesús clavant-li amb els claus les mans i els peus
Llavors el van crucificar i es repartiren els seus vestits jugant-se als daus a veure què treia cadascú. Eren les nou del matí quan el crucificaren (Marc 15,24)