Misteri del Davallament de la Creu

Confraria del Davallament de la Creu

Els orígens de la Confraria els trobem en el gremi dels corders, del segle XVI. En les ordinacions del segle XVIII, s’obligava als mestres del gremi a anar a la processó del Dijous Sant amb atxa per acompanyar el misteri, sota pena de quinze sous barcelonesos, però l’any 1745 s’establia que hi anirien només els procuradors i la quarta part dels confrares, escollits per sorteig. El gremi els compensaria amb set sous barcelonesos per la minva de cera que comportava el fet de desfilar.

Acompanyaren durant una colla d’anys el misteri realitzat per Francisco Lacruz, l’any 1655, i l’any 1766 n’encarregaren un a Lluís Bonifàs.

A principis del segle XX el gremi pràcticament es va dissoldre, deixant de sortir a la processó, però els anys 1930 i 1931 un grup de joves de l’Associació de la Crucifixió va treure de nou el seu misteri.

L’any 1963 tornarà a sortir la Confraria, per un període de cinc anys, gràcies a l’impuls dels germans Ramon i Pere Barrufet Figueras (la seva família regentava un negoci de cordes i esparteria), junt amb un grup de joves vinculats a l’Acadèmia Moix.

L’any 2003 la Confraria es reorganitza de nou, aquesta vegada vinculada a la parròquia de la Mare de Déu del Lledó, d’on provenen bona part dels seus membres. L’any 2004 va estrenar el seu guió confeccionat al taller de Maria Teresa Català, de Reus, i el 2011 la seva bandera en motiu de les festes decennals, feta per Brodats Artístics Santiago Pérez Claramunt. També han realitzat una insignia de plata, reproduint la creu del mateix misteri, de solapa pels homes i de penjoll per les dones, per portar durant les processons i en actes oficials, tant de la Confraria com de l’Agrupació.

L’entitat, a més de participar a la processó del Sant Enterrament, també es fa present a la del Corpus i a la processó votiva de les Festes Decennals de la Candela. Així mateix organitza cada any l’acte de confraternitat amb els Cristaires de Sant Francesc, a més de concerts benèfics, conferències, etc.

El davallament
Després d’això, Josep d’Arimatea, que era deixeble de Jesús però d’amagat per por dels jueus, va demanar a Pilat l’autorització per a treure el seu cos de la creu. Pilat hi va accedir. Josep, doncs, hi anà i va treure de la creu el cos de Jesús. També hi anà Nicodem,el qui temps enrere havia visitat Jesús de nit … Llavors van prendre el cos de Jesús i l’amortallaren amb un llençol … tal com es d’enterrar entre els jueus. (Joan 19,38-40)