Sant Crist de l’Església de Sant Joan

Germandat del Sant Crist de l’Església de Sant Joan 

L’origen de la Germandat del Sant Crist es remunta a la segona meitat del segle XV, quan es funda la confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. A finals d’aquest segle es va crear la del Crucifix, amb el mateix objectiu de la veneració de la santa imatge. L’any 1554 les dues es van unir en una de sola, l’antecessora de l’actual germandat. Al construir la nova església de Sant Joan, se li va atorgar una capella pròpia. L’any 1638 el papa Urbà VIII li va concedir un jubileu i carta de Germandat, i l’arquebisbe de Tarragona, l’any 1666, vuitanta dies d’indulgència a tots els fidels que resessin un Pare Nostre i una Ave Maria davant la imatge del Sant Crist. Tenia instituït el caràcter mutualista a més de pietós.

Els primers estatuts coneguts són de l’any 1680. L’any 1840 la Germandat va ser reorganitzada, des d’aleshores i fins l’any 1979 va tenir una vida activa. Fins i tot durant la guerra civil, en la clandestinitat, va elegir el 1937 els seus procuradors.

Antigament desfilava en les processons del Diumenge de Rams i dels Dijous Sant, però amb la reforma efectuada l’any 1912, passarà a fer-ho només el Divendres Sant.

També participava en les processons de rogatives, en les quals hi anaven amb vesta i cogulla, i acompanyava els reus de mort en la seva execució i sepultura.

Des de finals del segle XIX, a petició de l’Ajuntament, participa en les celebracions del Dijous i Divendres Sant, per col·locar i retirar el Santíssim Sagrament del Monument. Una activitat que mantindrà activa més enllà de l’any 1979, gràcies a la perseverança de diversos germans, especialment de Josep Rull Adserà.

És reorganitza de nou l’any 2003. Actualment, a més de participar a la processó del Sant Enterrament, es fa càrrec del viacrucis del Diumenge de Rams, es fa present als oficis del Dijous Sant, amb l’ofrena del ciri pasqual i l’acompanyament del Santíssim al monument, i del Divendres Sant amb la seva imatge titular, ambdós amb la vesta reglamentària, i a la tarda del Divendres organitza la baixada del Sant Crist des de l’altar major a l’entrada de l’església, acompanyat pels armats. Així mateix, fora de la Setmana Santa, organitza diverses activitats com són les trobades de portants del Sant Crist. L’any 2014 és responsabilitzar d’organitzar la XIX Trobada de Portants de Catalunya a Valls.

D’altra banda l’any 2006 va restaurar la seva capella, a l’església de Sant Joan.

La mort

I a les tres de la tarda Jesús va cridar amb tota la força: “Déu meu, Déu meu, per que m’has abandonat? …” Jesús llançà un gran crit i va expirar … El centurió, que estava enfront d’ell, quan veié la manera com havia expirat, digué: “És veritat: aquest home era fill de Déu”. (Mateu 27, 46-54)