Albert Batet i Canadell
Alcalde de Valls

La Setmana Santa de Valls, amb la solemne processó del Divendres Sant, han assolit cada any majors quotes de participació. La celebració, des de fa temps, ha superat el fet essencialment religiós per situar-se com un esdeveniment de ciutat que compta amb la col·laboració de molts vallencs i vallenques i que cada any atreu més visitants a la nostra ciutat procedents d’arreu.

Aquest és el resultat més visible del treball que, de manera constant, realitzen les diverses germandats i confraries, autèntiques protagonistes de l’èxit d’una celebració que s’ha convertit en referent no només al Camp de Tarragona sinó també al conjunt de Catalunya. La Setmana Santa de Valls arribarà poc després que Valls hagi acollit el Congrés de Confraries de Setmana Santa de tot el país, un acte d’una gran magnitud i que va assolir un ampli ressò gràcies precisament a l’impuls decidit que des de la nostra ciutat s’hi va donar.

En el cas de la nostra Setmana Santa, com passa en altres grans celebracions de ciutat, és tot un exemple de la força que generen la implicació, unió i constància dels vallencs per la ciutat. Tot un exemple també com, de manera cohesionada, treballem per donar a conèixer i projectar a les generacions del futur les nostres tradicions i el nostre patrimoni cultural, afrontant a més, any rere any, nous reptes per enriquir la celebració amb noves activitats i nous projectes per fer-la encara molt més participativa.

És precisament aquesta implicació i aquest esforç desinteressats el que fa grans els actes de Setmana Santa i de retruc la nostra ciutat. Per això, com sempre he procurat fer, vull donar-vos les gràcies en nom de tota la ciutat i animar-vos a seguir amb el mateix esperit de superació, vetllant per mantenir els nostres orígens i treballant per enfortir les nostres tradicions per projectar-les arreu.