Misteri de Simó Cirineu ajudant Jesús en el camí del Calvari

Confraria d’Alumnes i Ex-Alumnes del Col·legi Pare Claret

La confraria es va fundar el dia 7 de març de 1950, per un grup d’exalumnes del col·legi, a un mes exacte del Divendres Sant. Hi havia el precedent de l’any anterior en el qual ja havien desfilat un grup d’alumnes acompanyant el misteri de «Jesús Natzaré amb la Creu al Coll».

La nova entitat va voler tenir un misteri propi des del primer any, per això a corre cuita es va anar a Barcelona a adquirir les dues imatges del pas del Cirineu.

Naixerà amb un bon nombre de confrares, ja que ex-alumnes del col·legi, membres d’altres germandats, es passaran a la nova entitat, a més d’ingressar nous confrares. Aquest primer any sortiren sota la presidència del Pare Julià Labastida, primer director del Col·legi i aleshores provincial de la Congregació. La primera junta va estar formada per Ludovic Forés Masdeu i Josep M. Salat Porta, com a president i vice-president respectivament, Francesc Vives Martí, com a secretari, Josep Pont Oliva tresorer, i Andreu Vernet Peris i Artur Forés Babot com a vocals. Amb els anys va arribar a tenir gairebé cent-cinquanta membres actius.

Des del primer moment desfilaran amb dos misteris i durant tres anys (1956-1958) amb tres, dos de propis i un cedit pel Venerable Orde Tercer de Sant Francesc.

L’any 2003 es refundarà per un grup d’antics membres i serà presidit per Josep M. Martínez, que ho era des del 1972, amb una clara vocació de continuïtat amb l’antiga entitat. El canvi més important és en la denominació de la Confraria. A partir d’ara serà d’Alumnes i Ex-alumnes, a l’admetre d’una forma plena, com a congregants, als alumnes del Col·legi. Antigament calia ser ex-alumne per formar-ne part.

L’any 2007 van estrenar guió i van ser invitats per la confraria de Jesús de l’Amargura de Reus, a prendre part a la processó del Prendiment del Dimecres Sant. Des d’aleshores una representació de l’entitat, els confrares majors amb alguns altres membres, hi desfila anualment. Aquesta relació es va oficialitzar amb la signatura d’un document d’Apropament i Amistat, l’any 2011.

La Confraria organitza diverses activitats dins del Col·legi Claret, com conferències, concursos de dibuix, etc.

El Cireneu
Quan s’enduien Jesús, van agafar un tal Simó de Cirene, que venia del camp, i li carregaren la creu perquè la portés darrere d’ell. (Lluc 23,26)