Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe Metropolità de Tarragona i Primat


Novament tinc el goig d’adreçar-vos aquestes paraules en la proximitat de la Setmana Santa, que, com he comentat moltes vegades, és la setmana més important de tot l’any per als cristians, ja que és d’alguna manera com reviure els moments més importants de la nostra història de la salvació. Aquest record ens el susciten d’una manera molt viva i plàstica les nostres processons, però on d’una manera molt més eminent es reviuen aquests fets és en la litúrgia de l’Església, on se celebra el memorial de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, nostre Senyor.

També he comentat alguna vegada que, per a moltes persones, la Setmana Santa acaba el Divendres Sant després de la processó del Sant Enterrament. I jo em pregunto: aleshores, quin sentit tenen el Dissabte Sant, la Vetlla Pasqual i el Sant Diumenge de Pasqua? Recordo una entrevista que, fa molts anys, van fer als creadors del musical Jesucrist Superstar. Els qui ja teniu uns anys recordareu que l’obra acabava al Calvari, amb la mort del Senyor. Quan els periodistes van preguntar el motiu pel qual l’obra no acabava amb la resurrecció ells van respondre que això ja es donava per sobreentès. Avui hauríem dit: «És igual!».

Imagineu-vos per un moment que Jesucrist només hagués mort però que no hagués ressuscitat. Us recordo les paraules de sant Pau en relació amb aquest tema, són molt clares i lapidàries: «Si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe és il·lusòria, encara viviu en els vostres pecats. En conseqüència, els qui han mort en Crist també estarien perduts sense remei. Si l’esperança que tenim posada en Crist no va més enllà d’aquesta vida seríem els qui fem més llàstima de tots els homes. Però Crist ha ressuscitat d’entre els morts, viu i nosaltres creiem en ell.»

La major victòria de Jesucrist, que motiva la celebració de la nostra Setmana Santa i les nostres processons, és la seva gloriosa resurrecció d’entre els morts, esdeveniment que actualitzem la nit de Pasqua, després del dia del gran silenci, el Dissabte Sant, durant el qual tota l’Església contempla, al voltant del sepulcre, la història d’amor més gran que mai ningú no hauria estat capaç de somniar.

Gràcies a tots els qui col·laboreu perquè la nostra Setmana Santa sigui un espai d’espiritualitat, d’art i de cultura; dies de pau i de germanor; també per a retrobar-nos en família i viure les tradicions que ens ajuden a transmetre els diferents missatges de la setmana més important de l’any.

Feliç Setmana Santa i feliç Pasqua de Resurrecció! Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva benedicció.